Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2011

ΔΕΗ 22 Θέσεις Διοικητικών Ορισμένου Χρόνου (8μηνών) σε Πόλεις της Πελοποννήσου - Ηπείρου


Από την ΔΕΗ ανακοινώθηκε η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μηνών), συνολικού αριθμού είκοσι δύο (22) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Πωλήσεων στη Διοικητική Περιφέρεια Πελοποννήσου - Ηπείρου. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει από 08.12.2011 και θα διαρκέσει μέχρι 19.12.2011.Οι θέσεις αναλυτικά εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Δείτε την προκήρυξη ΣΟΧ 14/2011 εδώ
Κατεβάστε τα απαραίτητα ( Έντυπο Αίτησης Παράρτημα Παράρτημα Η/Υ ) 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου