Σάββατο, 31 Μαρτίου 2012

7 Θέσεις ορισμένου χρόνου στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής

Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώθηκε η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά επτά (7) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής που εδρεύει στην πόλη του Πολυγύρου Χαλκιδικής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν έντυπο αίτησης και να τo υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, 1 όροφος, γρ. 62 Διοικητήριο Πολύγυρος Τ.Κ. 63100. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 30-3-2012 έως 3-4-2012.

Δείτε ολόκληρο το κείμενο της προκήρυξης εδώ


Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012

Παράταση παροχών ασθενείας σε άνεργους ασφαλισμένους του ΙΚΑ , ειδική ρύθμιση για το 2012


Το Υπουργείο Εργασίας εξέδωσε νέα εγκύκλιο για τον τρόπο θεώρησης των βιβλιαρίων ασθενείας των ανέργων ειδικά για το έτος 2012, προαναγγέλλοντας και σχετική νομοθετική ρύθμιση για το θέμα αυτό.

Με την ρύθμιση αυτή θα προβλέπεται:

α. Στους ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α-Ε.Τ.Α.Μ. και στα μέλη οικογενείας τους, για την περίοδο από 01-03-2012 έως 29-02-2013, να είναι δυνατή η χορήγηση παροχών ασθένειας σε είδος, με τη συμπλήρωση πενήντα (50) ημερών ασφάλισης, είτε κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, είτε κατά το τελευταίο δεκαπεντάμηνο, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες που πραγματοποιήθηκαν κατά το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο του δεκαπενταμήνου.


β. Στους ανέργους ηλικίας άνω των 29 έως 55 ετών, που έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2768/1999 (Α΄273) και είχαν βιβλιάριο ασθενείας που η ισχύς έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2011 ή λήγει εντός του 2012, να παραταθεί η χρονική περίοδος ασφαλιστικής κάλυψης για παροχές ασθένειας σε είδος έως την 31η Δεκεμβρίου 2012.

Διαγωνισμός 35 θέσεων δικαστικών επιμελητών


Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε την προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση 35 κενών οργανικών θέσεων δικαστικών επιμελητών ο οποίος θα διενεργηθεί την Παρασκευή 25 Μαΐου 2012 στο Κατάστημα του Εφετείου της έδρας του κάθε Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών.

Οι θέσεις που προκηρύχθηκαν ανά περιφέρεια είναι οι εξής: 

Σάββατο, 24 Μαρτίου 2012

Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας.70 θέσεις στον Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας

Αιτήσεις έως 30 Μαρτίου 2012


Η Ένωση Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής ανακοινώνει την πρόσληψη 70 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινοφελούς Χαρακτήρα ( ΚΟΧ 89.905/ 01 /2012 ) στην Περιφέρεια Αττικής- Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά, Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Για περισσότερες πληροφορίες θα μπορείτε να απευθύνεστε στην κα. Παλτόγλου Ελένη στο τηλ: 210 3312992.

Κατεβάζετε τα συνημμένα έγγραφα και αφού τα συμπληρώσετε τα στέλνετε με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση Εσπερίδων 60, Νίκαια ΤΚ 184 51 από 21/03/12 εώς 30/03/12

Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2012

Αποτελέσματα διαγωνισμού ΕΛΤΑ ΣΟΧ 19/2012


Νομοί Άρτας, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας & Κέρκυρας 
Δημοσιεύθηκαν οι πίνακες κατάταξης της προκήρυξης ΕΛΤΑ ΣΟΧ 19/2012.


Ειδικότητα :Διανομείς

Κωδικός θέσης 320
Δείτε τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων εδώ
Κωδικός θέσης 323
Δείτε τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων εδώ
Κωδικός θέσης 326
Δείτε τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων 
εδώ
Κωδικός θέσης 330
Δείτε τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων εδώ
Κωδικός θέσης 331
Δείτε τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων εδώ
Κωδικός θέσης 332
Δείτε τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων εδώ 

Ειδικότητα : Εσωτερικής Εκμετάλλευσης

Κωδικός θέσης 217
Δείτε τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων εδώ

Κωδικός θέσης 218
Δείτε τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων εδώ
Κωδικός θέσης 219
Δείτε τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων εδώ
Κωδικός θέσης 220

Δείτε τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων εδώ
Πίνακας απορριπτέων 
Κωδ. Θέσεων  217, 218, 219, 220, 320, 323, 326,, 330, 331, 332, 
εδώ


Αποτελέσματα διαγωνισμού ΕΛΤΑ ΣΟΧ 17/2012


Νομοί Δράμας ,Καβάλας, Ξάνθης,Ροδόπης & Έβρου 
Δημοσιεύθηκαν οι πίνακες κατάταξης της προκήρυξης ΕΛΤΑ ΣΟΧ 17/2012.

Καβάλα κωδικός θέσης 501
Δείτε τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων εδώ
Θάσος κωδικός θέσης 502 
Δείτε τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων εδώ
Θάσος κωδικός θέσης 503
Δείτε τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων εδώ
Λιμενάρια κωδικός θέσης 504
Δείτε τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων εδώ
Χρυσούπολη κωδικός θέσης 505
Δείτε τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων εδώ
Ελευθερούπολη κωδικός θέσης 506
Δείτε τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων εδώ
Ν.Πέραμος κωδικός θέσης 507
Δείτε τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων εδώ
Θάσος κωδικός θέσης 508
Δείτε τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων εδώ
Λιμενάρια κωδικός θέσης 509
Δείτε τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων εδώ
Μ.Δ.-Δ.Σ. Καβάλας κωδικός θέσης 510
Δείτε τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων εδώ
Κ.Κατ. Δράμας κωδικός θέσης 511
Δείτε τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων εδώ
Δοξάτου κωδικός θέσης 512
Δείτε τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων εδώ

Αποτελέσματα διαγωνισμού ΕΛΤΑ ΣΟΧ 12/2012


Νομός Σερρών 

Δημοσιεύθηκαν οι πίνακες κατάταξης της προκήρυξης ΕΛΤΑ ΣΟΧ 12/2012.

Νιγρίτας κωδικός θέσης 551
Δείτε τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων εδώ
Νέας Ζίχνης κωδικός θέσης 552
Δείτε τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων εδώ

Σιδηροκάστρου κωδικός θέσης 553
Δείτε τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων εδώ
Πίνακας απορριπτέων όλων των κωδικών θέσεων εδώΠροσλαμβάνομαι   

Αποτελέσματα διαγωνισμού ΕΛΤΑ ΣΟΧ 11/2012


Νομός Χαλκιδικής 

Δημοσιεύθηκαν οι πίνακες κατάταξης της προκήρυξης ΕΛΤΑ ΣΟΧ 11/2012.


Ειδικότητα : Εσωτερικής Εκμετάλλευσης 
Πολυγύρου κωδικός θέσης 530
Δείτε τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων εδώ
Νέας Καλλικράτειας κωδικός θέσης 531
Δείτε τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων εδώ
Κασσάνδρειας κωδικός θέσης 532
Δείτε τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων εδώ

Ειδικότητα :Διανομείς
Αρναίας κωδικός θέσης 533
Δείτε τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων εδώ
Νέων Μουδανιών κωδικός θέσης 534
Δείτε τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων εδώ
Νέας  Καλλικράτειας  κωδικός θέσης 535
Δείτε τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων εδώ 
Κασσάνδρειας κωδικός θέσης 536
Δείτε τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων εδώ
Πευκοχωρίου κωδικός θέσης 537
Δείτε τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων εδώ 

Πίνακας απορριπτέων όλων των κωδικών θέσεων εδώ 

Αποτελέσματα διαγωνισμού ΕΛΤΑ ΣΟΧ 10/2012


Νομός Πιερίας 
Δημοσιεύθηκαν οι πίνακες κατάταξης της προκήρυξης ΕΛΤΑ ΣΟΧ 10/2012.


Κατερίνη κωδικός θέσης 540
Δείτε τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων εδώ
Λεπτοκαρυάς κωδικός θέσης 541
Δείτε τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων εδώ

Πίνακας απορριπτέων όλων των κωδικών θέσεων εδώ Προσλαμβάνομαι  

Αποτελέσματα διαγωνισμού ΕΛΤΑ ΣΟΧ 9/2012


Νομός Κιλκίς 

Δημοσιεύθηκαν οι πίνακες κατάταξης της προκήρυξης ΕΛΤΑ ΣΟΧ 9/2012.

Ειδικότητα : Εσωτερικής Εκμετάλλευσης 
Κιλκίς κωδικός θέσης 520
Δείτε τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων εδώ
Πολυκάστρου κωδικός θέσης 521
Δείτε τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων εδώ


Ειδικότητα :Διανομείς
Κιλκίς κωδικός θέσης 522
Δείτε τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων εδώ
Γουμένισσας κωδικός θέσης 523
Δείτε τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων εδώ


Πίνακας απορριπτέων όλων των κωδικών θέσεων εδώ 

Αποτελέσματα διαγωνισμού ΕΛΤΑ ΣΟΧ 7/2012


Νομοί Λάρισας & Μαγνησίας 
Δημοσιεύθηκαν οι πίνακες κατάταξης της προκήρυξης ΕΛΤΑ ΣΟΧ 7/2012.


Ειδικότητα :Διανομείς
Κωδικοί θέσης 101-102-103-104
Δείτε τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων εδώ
Δείτε τον πίνακα των απορριπτέων εδώ
Κωδικοί θέσης 105-106-107-108
Δείτε τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων εδώ
Δείτε τον πίνακα των απορριπτέων εδώ 
Κωδικός θέσης 109
Δείτε τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων εδώ
Δείτε τον πίνακα των απορριπτέων εδώ 

Ειδικότητα : Εσωτερικής Εκμετάλλευσης
Κωδικοί θέσης 201-202
Δείτε τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων εδώ
Δείτε τον πίνακα των απορριπτέων εδώ 
Κωδικοί θέσης 203-204
Δείτε τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων εδώ
Δείτε τον πίνακα των απορριπτέων εδώ

Κωδικός θέσης 205
Δείτε τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων εδώ
Δείτε τον πίνακα των απορριπτέων εδώ  

Τρίτη, 13 Μαρτίου 2012

Πως θα διαμορφωθούν οι μισθοί μετά την ψήφιση του Ν.4046/12Το Υπουργείο Εργασίας εξέδωσε εγκύκλιο για το πως θα διαμορφωθούν οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα μετά τις αλλαγές που επήλθαν σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012.
Με την 6η Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (Α΄38), που δημοσιεύτηκε την 28η  Φεβρουαρίου 2012, ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο ζήτημα που αφορά τη « Διασφάλιση της ταχείας προσαρμογής της αγοράς εργασίας και ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας». Με την ανωτέρω πράξη εξειδικεύονται θέματα που αφορούν τα νόμιμα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων, την αμοιβή των νέων ηλικίας κάτω των 25 ετών, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τη διαιτησία, την αναστολή αυξήσεων μισθών και ημερομισθίων, τη μετατροπή των συμβάσεων εργασίας που λήγουν με τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας ή με τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης σε συμβάσεις αορίστου χρόνου και την κατάργηση των όρων εκείνων που υποκρύπτουν μονιμότητα ή εμπεριέχουν ρήτρες μονιμότητας.

Διαβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο εδώ 
Πηγή: Κάνε κλικ