Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2011

Προκήρυξη 50 θέσεων Αξιωματικών Γενικών Καθηκόντων στο Πυροσβεστικό Σώμα


Νέα προκήρυξη διαγωνισμού για την κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα πενήντα (50) ιδιωτών και μονίμου πυροσβεστικού προσωπικού πτυχιούχων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ως Δοκίμων Ανθυποπυραγών, οι οποίοι θα καλύψουν ισάριθμες κενές οργανικές θέσεις Αξιωματικών Γενικών Καθηκόντων.
Αιτήσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και την Παρασκευή 30-12-2011 στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες.


Δείτε την προκήρυξη εδώ


Προσλαμβάνομαι

Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2011

Ξεπέρασαν τα 715.000 άτομα οι εγγεγραμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ τον μήνα Νοέμβριο


Στα 715.693 άτομα ανέρχονται οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ κατά το μήνα Νοέμβριο. Από αυτά 301.659 είναι άνδρες (ποσοστό 42,15%) και 414.034 είναι γυναίκες (ποσοστό 57,85%). Ο αριθμός αυτός παρουσιάζει αύξηση κατά 3,21% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Στην ηλικιακή ομάδα από 30-54 ετών αναλογεί το 62,87% των εγγεγραμμένων ανέργων, στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 30 αναλογεί το 27,71% και στην ηλικιακή ομάδα άνω των 55 ετών αναλογεί το 9,42%.

Στο εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναλογεί το 46,90% των εγγεγραμμένων ανέργων, στο εκπαιδευτικό επίπεδο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (έως 3η Γυμνασίου) αναλογεί το 35,79%, στο εκπαιδευτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το 16,14% και στο εκπαιδευτικό επίπεδο χωρίς εκπαίδευση αναλογεί το 1,17%.

Στους Έλληνες υπηκόους αναλογεί το 93,11% των εγγεγραμμένων ανέργων, στους υπηκόους τρίτων χωρών το 5,34% και στους υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1,54%.

Ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων ανέρχεται σε 213.808 άτομα και εμφανίζεται αυξημένος κατά 25.716 άτομα, ποσοστό 13,67% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Οκτώβριο. Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, το 75,28% είναι κοινοί επιδοτούμενοι, το 13,05% είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων επιδοτούμενοι, το 5,88% είναι εποχικοί λοιποί επιδοτούμενοι, το 3,35% είναι επιδοτούμενοι σε οικοδομο-τεχνικά επαγγέλματα και το 2,01% είναι εκπαιδευτικοί επιδοτούμενοι.

Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2011

725 Δόκιμοι πυροσβέστες για κατάταξη στο Πυροσβεστικό ΣώμαΔημοσιεύθηκε σήμερα η προκήρυξη του διαγωνισμού για την κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα 725 Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων.Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στον διαγωνισμό αρχίζει από 09-01-2012 και λήγει στις 16-01-2012.Οι θέσεις που προκηρύχθηκαν εμφανίζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.


Κατεβάστε ολόκληρη την προκήρυξη από εδώ

Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2011

ΟΑΕΔ από 21 Δεκεμβρίου η καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων στους επιδοτούμενους ανέργους


Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΕΔ από την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου θα καταβάλλεται στους επιδοτούμενους ανέργους το δώρο Χριστουγέννων 2011 και προπληρώνονται τα επιδόματα ανεργίας που καταβάλλονται κανονικά από 21-12-2011 μέχρι και 01-01-2012.

Επίσης προπληρώνονται τα επιδόματα που έχουν εγκριθεί για τους μακροχρόνια ανέργους, τα οποία θα καταβάλλονταν κανονικά μέχρι και 01-01-2012 και τέλος θα καταβάλλεται το δώρο Χριστουγέννων των δικαιούχων της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας.

Δεν απαιτείται η προσέλευση των δικαιούχων στις Υπηρεσίες του Οργανισμού για τις παραπάνω παροχές, καθόσον οι πιστώσεις θα γίνουν από τη Διοίκηση του Οργανισμού στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Προσλαμβάνομαι

Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2011

Παράταση συμβάσεων μερικής απασχόλησης στους Δήμους υπό προϋποθέσεις

Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών παρατείνονται έως τη συμπλήρωση συνολικού χρόνου απασχόλησης δεκαοκτώ (18) μηνών όσες συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης  των Δήμων ήταν ενεργές την 30η Απριλίου του 2011.

Πρόκειται για τα προγράμματα μερικής απασχόλησης που υλοποιήθηκαν από πρωτοβάθμιους ΟΤΑ έπειτα από τις αριθμ.1/2009 και 2/2009 αποφάσεις της Επιτροπής του άρθρου 5 ν.3250/2004, και για τα οποία δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση της διάρκειάς τους, δηλαδή η εξάντληση των δεκαοκτώ μηνών για τους οποίους είχε δοθεί έγκριση.

Σε περίπτωση που οι ΟΤΑ προχώρησαν στη λύση των συμβάσεων με τους μερικώς απασχολουμένους στις 30-4-2011 ή σε ημερομηνία μεταγενέστερη αυτής, έχουν τη δυνατότητα επανασύναψης των συμβάσεων αυτών, με διάρκεια ίση με το χρόνο που απομένει μέχρι τη συμπλήρωση συνολικής απασχόλησης δεκαοκτώ (18) μηνών. Εάν, π.χ. είχαν υλοποιήσει το πρόγραμμα για δεκαπέντε μήνες, οι συμβάσεις θα συναφθούν για διάστημα τριών μηνών

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή η ολοκλήρωση του προγράμματος είναι δυνητική και όχι υποχρεωτική για το φορέα, και θα πρέπει να αποφασιστεί από το οικείο δημοτικό (ή διοικητικό, εφόσον πρόκειται για ΝΠΔΔ) συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές ανάγκες του ΟΤΑ, σε συνάρτηση βέβαια και με την οικονομική του κατάσταση, ώστε να είναι σε θέση να καλύψει το υπόλοιπο της απαιτούμενης δαπάνης, πέραν της προβλεπόμενης επιχορήγησης από το ΥΠΕΣ

Οι συμβάσεις θα συναφθούν με τους ίδιους συμβασιούχους οι οποίοι αποχώρησαν την 30η-4-2011 (ή σε ημερομηνία μεταγενέστερη αυτής). Εάν όμως τα άτομα αυτά για οποιονδήποτε λόγο δεν επιθυμούν τη σύναψη νέας σύμβασης με τον ΟΤΑ, θα το δηλώνουν εγγράφως και οι ΟΤΑ θα αναζητούν τον επόμενο υποψήφιο της ίδιας ειδικότητας, βάσει των τελικών πινάκων κατάταξης που είχαν συνταχθεί κατά τη διαδικασία επιλογής του προσωπικού αυτού. 

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση εδώ

Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2011

ΔΕΗ 22 Θέσεις Διοικητικών Ορισμένου Χρόνου (8μηνών) σε Πόλεις της Πελοποννήσου - Ηπείρου


Από την ΔΕΗ ανακοινώθηκε η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μηνών), συνολικού αριθμού είκοσι δύο (22) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Πωλήσεων στη Διοικητική Περιφέρεια Πελοποννήσου - Ηπείρου. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει από 08.12.2011 και θα διαρκέσει μέχρι 19.12.2011.Οι θέσεις αναλυτικά εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Δείτε την προκήρυξη ΣΟΧ 14/2011 εδώ
Κατεβάστε τα απαραίτητα ( Έντυπο Αίτησης Παράρτημα Παράρτημα Η/Υ ) 

Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2011

ΔΕΗ 54 Θέσεις Διοικητικών Ορισμένου Χρόνου (8μηνών) σε Πόλεις της Μακεδονίας


Από την ΔΕΗ ανακοινώθηκε η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μηνών), συνολικού αριθμού πενήντα τεσσάρων (54) ατόμων (Δ.Ε. Διοικητικών) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Πωλήσεων στη Διοικητική Περιφέρεια Μακεδονίας. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει από 08.12.2011 και θα διαρκέσει μέχρι 19.12.2011.Οι θέσεις αναλυτικά εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί.


Δείτε την προκήρυξη ΣΟΧ 13/2011 εδώ
Κατεβάστε τα απαραίτητα ( Έντυπο Αίτησης Παράρτημα Παράρτημα Η/Υ )


Επίδομα ανεργίας εργαζομένων που απολύονται από εταιρίες που προέρχονται από συγχώνευση


Κατ' εξ΄ εξαίρεση καταβάλετε από τον ΟΑΕΔ  ως επίδομα ανεργίας το 70% του μισθού ή του ημερομισθίου που λάμβανε ο εργαζόμενος πριν απολυθεί, και μάλιστα χωρίς περιορισμό ως προς το ύψος των αποδοχών. 


Η συγκεκριμένη εξαίρεση αφορά αποκλειστικά απολυμένους οι οποίοι απολύονται μέσα σε διάστημα ενός έτους το αργότερο από την ημερομηνία συγχώνευσης των επιχειρήσεων. Τα παραπάνω απορρέουν από το άρθρο 6 του Ν.435/76


Όσοι απολυόμενοι εμπίπτουν στην παραπάνω διάταξη πρέπει κατά την αρχική αίτηση τους για το επίδομα ανεργίας στον ΟΑΕΔ εκτός των λοιπών δικαιολογητικών που αναφέρονται στις γενικές διατάξεις περί επιδόματος ανεργίας , να έχουν μαζί τους και το ΦΕΚ της συγχώνευσης ή την απόφαση της Διεύθυνσης Εμπορίου σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί το ΦΕΚ.

Πηγή : Κάνε κλικ 


Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2011

60 Θέσεις συμβασιούχων στον Δήμο Κασσάνδρας


Από τον Δήμο Κασσάνδρας ανακοινώνεται η πρόσληψη εξήντα συμβασιούχων διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μηνών), για την κάλυψη εποχικών αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Κασσάνδρας, που εδρεύει στην Κασσάνδρεια Χαλκιδικής.Τελευταία μέρα υποβολής αιτήσεων η Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου  2011.

Δείτε αναλυτικά όλες τις θέσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά της προκήρυξης εδώ 
Κατεβάστε το έντυπο της αίτησης από εδώ 

Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2011

60 Θέσεις συμβασιούχων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνεται η πρόσληψη εξήντα συμβασιούχων διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Περιφέρειας. Οι θέσεις κατανέμονται στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε Σύρο, Ρόδο, Κάλυμνο, Κάρπαθο, Κω και Πάρο.
Η προκήρυξη αφορά την κάλυψη με οκτάμηνη σύμβαση 39 θέσεων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 20 θέσεων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και μιας θέσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δείτε αναλυτικά όλες τις θέσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά της προκήρυξης ΣΟΧ 3/2011 εδώ 


Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2011

Σεμινάρια για ανέργους μέχρι 26 ετών ξεκινούν στον Δήμο Νεάπολης Συκεών


Δωρεάν επιμορφωτικά σεμινάρια για νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας διοργανώνουν η αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής και οι Συμβουλευτικοί Σταθμοί του δήμου Νεάπολης-Συκεών, στοχεύοντας στην καλύτερη προετοιμασία του ανέργου για τη διεκδίκηση θέσεων εργασίας.
Τα σεμινάρια απευθύνονται σε νέους έως 26 ετών, οι οποίοι αποφοίτησαν πρόσφατα και έχουν ριχτεί στη μάχη για την αναζήτηση θέσης εργασίας.

Οι ενότητες του σεμιναρίου είναι: α) οργάνωση προσωπικού φακέλου, β) σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής, γ) τεχνικές συνέντευξης και δ)τεχνικές αναζήτησης εργασίας.
Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν σε 4 δίωρες συναντήσεις μία φορά την εβδομάδα και στους συμμετέχοντες θα δοθεί σχετικό ενημερωτικό υλικό, ενώ θα έχουν και τη δυνατότητα δικτύωσης με την αγορά εργασίας.

Η έναρξη του πρώτου σεμιναρίου θα γίνει:
-τη Δευτέρα 9/1/2012, στη Δημοτική Ενότητα Πεύκων (1:30μ.μ.-3μ.μ.),
-την Τρίτη 10/1/2012 στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Παύλου (1:30μ.μ.-3μ.μ.), 
-την Τετάρτη 11/1/2012 στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης (1:30μ.μ.-3μ.μ.) και 
-την Πέμπτη 12/1/2012 στη Δημοτική Ενότητα Συκεών (1:30μ.μ.-3μ.μ.).

Οι εγγραφές άρχισαν και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους Συμβουλευτικούς Σταθμούς της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Παύλου (2310 213160), της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης (2310 671100, εσωτ. 123), της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων (2313 502226) και της Δημοτικής Ενότητας Συκεών ( 2313 313151).


100 θέσεις εργασίας στην Ελληνική Αστυνομία - Μέχρι 9 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις

Η Ελληνική Αστυνομία προκήρυξε διαγωνισμό για την πλήρωση εκατό (100) θέσεων Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων, προερχόμενων από ιδιώτες (ανεξαρτήτως φύλου) και Αστυνομικό Προσωπικό, Ειδικούς Φρουρούς και Συνοριακούς Φύλακες (ανεξαρτήτως φύλου) που επιθυμούν να μεταταγούν ή ενταχθούν στην κατηγορία Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων.

Οι ιδιώτες υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι και την 9-12-2011.

Αναλυτικά οι θέσεις που προκηρύχθηκαν αφορούν τις παρακάτω ειδικότητες:

Ψάχνετε δουλειά; Δοκιμάστε την μηχανή αναζήτησης εργασίας

Εργασία από την Careerjet

Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2011

Το "Προσλαμβάνομαι" ξεκινάει σήμερα την διαδικτυακή του ζωή. Τι είναι όμως το "Προσλαμβάνομαι";

Σήμερα ξεκίνησε την λειτουργία του ένα ακόμη blog το "Προσλαμβάνομαι" εντελώς διαφορετικό βέβαια από τα περισσότερα άλλα , μια και είναι ειδικού περιεχόμενου.

Το "Προσλαμβάνομαι" όπως θα καταλάβατε και από το όνομά του , έχει ως σκοπό την παροχή βοήθειας στους ανθρώπους που ψάχνουν για εργασία.Πως θα το κάνει αυτό, θα το διαβάσετε αμέσως παρακάτω.

Στο "Προσλαμβάνομαι" θα βρίσκετε μαζεμένες στις σελίδες του αγγελίες εργασίας, οι οποίες έχουν δημοσιευθεί στις μεγαλύτερες εταιρίες ευρέσεως εργασίας.( θα τις βλέπετε αριστερά και δεξιά από την κεντρική σελίδα)
Επιπλέον στο "Προσλαμβάνομαι" θα δημοσιεύονται και όσες θέσεις εργασίας προκηρύσσονται κατά καιρούς στο Δημόσιο είτε αφορούν θέσεις εργασίας αορίστου χρόνου, είτε αφορούν θέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου καθώς και τα αποτελέσματα των αντίστοιχων διαγωνισμών.
Τέλος μέσα στην ύλη του παρόντος blog θα δημοσιεύονται και θέματα που αφορούν την εργατική νομοθεσία καθώς και θέματα που αφορούν τους ανέργους.

Έστω και λίγους συνανθρώπους μας αν καταφέρει και βοηθήσει να βρουν δουλειά το "Προσλαμβάνομαι" θα έχει πετύχει τον στόχο του .

Ελπίζω να βρείτε ενδιαφέρον το "Προσλαμβάνομαι" και να σας βοηθήσει να πετύχετε και εσείς τον στόχο σας που είναι η ανεύρεση μιας θέσεως εργασίας.