Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2012

Μέχρι 30 Απριλίου παρατείνεται η ισχύς των βιβλιαρίων ασθενείας του ΙΚΑ
Σύμφωνα με σημερινή εγκύκλιο του ΙΚΑ, λόγω των σοβαρών προβλημάτων ανεργίας και υποαπασχόλησης που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, με αποτέλεσμα την παραμονή τους σε κατάσταση ανεργίας ακόμα και για μεγάλο χρονικό διάστημα, γεγονός που συνεπάγεται την αδυναμία θεμελίωσης των ελάχιστων χρονικών προϋποθέσεων για χορήγηση παροχών υγειονομικής περίθαλψης, τόσο για τους ίδιους όσο και για τα μέλη οικογενείας τους, σας γνωρίζουμε ότι προωθείται σχετική νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (σχετικό έγγραφο αρ.Φ40021/οίκ.4492/645/23-2-2012).

Μέχρι την ολοκλήρωση της σχετικής νομοθετικής διαδικασίας:

1.Παρατείνεται έως 30/04/2012 η ισχύς των μέχρι 29-02-2012 θεωρημένων βιβλιαρίων ασθενείας και

2. Παρατείνεται έως 30/04/2012 η ισχύς των βιβλιαρίων ασθενείας των ανέργων από 29 έως 55 ετών, που έληγαν από 31-12-2011 μέχρι 29-02-2012. 

Η παράταση της κατηγορίας αυτής θα διενεργείται με αποστολή FAX από τα υποκαταστήματα προς το HELP DESK Ομάδας Μητρώου. Στο έγγραφο θα αναφέρεται ο ΑΜΑ του ασφαλισμένου, η κατηγορία και το διάστημα της παράτασης. (Fax: 210-3304936)

Επίσης στην ίδια εγκύκλιο επισημαίνεται ότι για το κατ΄οίκον απασχολούμενο προσωπικό εξακολουθούν να απαιτούνται για το ασφαλιστικό έτος 2012 και μόνο (01.03.2012 - 28.02.2013) ογδόντα (80) ημέρες ασφάλισης, είτε κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (2011), είτε κατά το τελευταίο δεκαπεντάμηνο, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες που πραγματοποιήθηκαν κατά το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο του δεκαπενταμήνου

Τέλος γίνεται μνεία ότι για τη θεμελίωση ασφαλιστικής ικανότητας των αμοιβόμενων με εργόσημο απαιτούνται 150 ημέρες ασφάλισης

Δείτε το πλήρες κείμενο της απόφασης εδώ 
Πηγή: Κάνε κλικ  

Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2012

89 θέσεις ορισμένου χρόνου στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης


Το ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως τριών (3) μηνών, συνολικά ογδόντα εννέα (89) ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών των υπηρεσιών των παράλληλων προγραμμάτων του 14ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του αναφερόμενου παρακάτω, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα καθήκοντα και τα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.
Το 14ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης θα διεξαχθεί  από 9 έως 18 Μαρτίου 2012,  και όλο το προσωπικό θα εργάζεται στην έδρα του Φεστιβάλ στην Θεσσαλονίκη. 
Αιτήσεις μπορείτε να υποβάλετε μέχρι τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 17:00.

Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ
Συμπληρώστε την ηλεκτρονική αίτηση εδώ 


Δημοσιεύθηκαν οι πίνακες κατάταξης της προκήρυξης ΕΛΤΑ ΣΟΧ 8/2012


Ειδικότητα: εσωτερικής εκμετάλλευσης
Κωδικός θέσης 510 
Δείτε τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων εδώ
Ειδικότητα: διανομέων
Κωδικός θέσης 511-512-513-514-515
Δείτε τον συγκεντρωτικό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων εδώ
Αναλυτικά 
Κωδ. θέσης 511 Καταστήματα Πολεοδομικού Θεσσαλονίκης εδώ
Κωδ. θέσης 512 Κατάστημα Κουφαλίων εδώ
Κωδ. θέσης 513 Κατάστημα Αγίου Αθανασίου εδώ
Κωδ. θέσης 514 Κατάστημα Χαλκηδόνας εδώ  
Κωδ. θέσης 515 Κατάστημα Λαγκαδά εδώ  
Δείτε τον πίνακα απορριπτομένων εδώ
Πηγή:Κάνε κλικ 

Προσλαμβάνομαι 


Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2012

Ξεκινάει από αύριο η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του ετήσιου κυλιόμενου πίνακα κατάταξης ανέργων για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία σε Δήμους, Συνδέσμους και Νομικά τους πρόσωπα Δημοσίου ΔικαίουΑναρτήθηκε στους δικτυακούς τόπους του Ο.Α.Ε.Δ. (www.oaed.gr) και του Α.Σ.Ε.Π. η Δημόσια Πρόσκληση σε εγγεγραμμένους στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ. ανέργους, για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία σε δήμους της Χώρας.
Αφορά ανέργους με τις εξής ειδικότητες:
1. Δ.Ε. Ηλεκτρολόγος
2. Δ.Ε. Οδηγός
3. Δ.Ε. Τεχνίτης Οικοδόμος
4. Δ.Ε. Τεχνίτης Ελαιοχρωματιστής
5. Δ.Ε. Τεχνίτης Σιδεράς
6. Δ.Ε. Υδραυλικός
7. Δ.Ε. Χειριστής Μηχανημάτων
8. Υ.Ε. Εργάτης Γενικών Καθηκόντων

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο πεδίο ηλεκτρονικών αιτήσεων του ΟΑΕΔ (http://ait.oaed.gr), από τις 9 Φεβρουαρίου 2012 έως και τις 29 Φεβρουαρίου 2012.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στο σχετικό Δελτίο Τύπου του Ο.Α.Ε.Δ. καθώς και στο πλήρες κείμενο της Δημόσιας Πρόσκλησης .

Πηγή:Κάνε κλικ