Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2012

Προκήρυξη ΕΛΤΑ 48 Θέσεων σε Φθιώτιδα, Βοιωτία, Εύβοια, Φωκίδα, Ευρυτανία


ΣΟΧ 38 / 2012

Τα ΕΛΤΑ και Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Στερεάς Ελλάδας που εδρεύει στη Λαµία ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά σαράντα οκτώ (48) ατόµων, ((41) Ειδικότητας ∆.Ε. ∆ιανοµέων και (7)  Ειδικότητας ∆.Ε. Εσωτερικής Εκµετάλλευσης , πλήρους απασχόλησης, χρονικής διάρκειας 8 µηνών) για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδροµείων Α.Ε., των Νοµών Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Εύβοιας, Φωκίδας και Ευρυτανίας 

Αποστολή αιτήσεων από 30-08-2012 έως και 10-09-2012. Για επιβεβαίωση των ημερομηνιών και επιπλέον πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλ.: 22310 66780 ή 66787. 

Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ

Προσοχή το έντυπο αίτησης που ζητούσαν μέχρι σήμερα σε παλαιότερες προκηρύξεις τα ΕΛΤΑ άλλαξε. Πλέον οι αιτήσεις πρέπει να γίνουν με το έντυπο ΣΟΧ 2.

Κατεβάστε
Το έντυπο αίτησης ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 το από εδώ

Το Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ - Ημ. Εκδ. 21/03/2012 από εδώ
Το Παράρτημα Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ (αν η προκήρυξη το απαιτεί) - Ημ. Εκδ. 09/07/2012 από εδώ

Πηγή:Κάνε κλικ  

Τρίτη, 28 Αυγούστου 2012

ΕΛΤΑ νέα Προκήρυξη για Θεσσαλονίκη & Κατερίνη


ΣΟΧ 45 / 2012

Τα ΕΛΤΑ και η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, ανακοίνωσαν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού εκατόν επτά (107) ατόμων (68 ΔΕ Διανομέων, Πλήρους απασχόλησης, χρονικής διάρκειας 8 μηνών), (33 ΔΕ Διανομέων, Πλήρους απασχόλησης, χρονικής διάρκειας 4 μηνών) και (6 ΥΕ Διαμετακομιστών Πλήρους απασχόλησης, χρονικής διάρκειας 8 μηνών), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ταχυδρομικών Λειτουργιών Κεντρικής Μακεδονίας των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. (Μονάδων Διανομής, Κέντρο Διαλογής Θεσσαλονίκης και Μονάδας Διανομής Κατερίνης, που εδρεύουν στους Νομούς Θεσσαλονίκης και Πιερίας
Αποστολή αιτήσεων από 24-08-2012 έως και 03-09-2012. Για επιβεβαίωση των ημερομηνιών και επιπλέον πληροφορίες επικοινωνήστε : για τις θέσεις της Θεσσαλονίκης τηλ.: 2310 289564 – 2310 289594 για τις θέσεις της Κατερίνης τηλ. επικοινωνίας 23510 25487.


Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ

Προσοχή το έντυπο αίτησης που ζητούσαν μέχρι σήμερα σε παλαιότερες προκηρύξεις τα ΕΛΤΑ άλλαξε. Πλέον οι αιτήσεις πρέπει να γίνουν με το έντυπο ΣΟΧ 2

Κατεβάστε
Το έντυπο αίτησης ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 το από εδώ
Το Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ - Ημ. Εκδ. 21/03/2012 από εδώ
Το Παράρτημα Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ (αν η προκήρυξη το απαιτεί) - Ημ. Εκδ. 09/07/2012 από εδώ

Τετάρτη, 22 Αυγούστου 2012

Νέα Προκήρυξη στα ΕΛΤΑ Αθηνών & Πειραιά Συνολικά 288 Θέσεων - Μέχρι 31 Αυγούστου οι Αιτήσεις


ΣΟΧ 35 / 2012

Τα ΕΛΤΑ ανακοίνωσαν την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού διακοσίων ογδόντα οκτώ (288) ατόμων ΔΕ. δ ιανομέων, πλήρους απασχόλησης χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. Αθήνας και Πειραιά, που εδρεύουν στο Νομό Αττικής .
Αποστολή αιτήσεων από 22-08-2012 έως και 31-08-2012. Για επιβεβαίωση  των ημερομηνιών και επιπλέον πληροφορίες επικοινωνήστε 210-3353228 και  487. 
Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ 


Προσοχή το έντυπο αίτησης που ζητούσαν μέχρι σήμερα σε παλαιότερες προκηρύξεις τα ΕΛΤΑ άλλαξε.Πλέον οι αιτήσεις πρέπει να γίνουν με το έντυπο ΣΟΧ 2

Κατεβάστε
Το έντυπο αίτησης  ΑΣΕΠ  ΣΟΧ.2  το από εδώ
Το Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ - Ημ. Εκδ. 21/03/2012 από εδώ

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας 675 Θέσεις Εργασίας στον Ν. Πιερίας - Μέχρι 31 Αυγούστου οι ΑιτήσειςΤο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ πρόκειται να απασχολήσει ως ανάδοχος φορέας σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας στον Νομό Πιερίας συνολικά 675 άτομα.Οι θέσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά αναφέρονται αναλυτικά στην προκήρυξη ΚΟΧ 5.205/1/2012 το κείμενο της οποίας μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ . 
Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων   από 22-08-2012 έως 31-08-2012.

Νέα Προκήρυξη στα ΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης Συνολικά 29 Θέσεων


ΣΟΧ 39 / 2012

Τα ΕΛΤΑ και η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, ανακοίνωσαν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού είκοσι εννέα (29) ατόμων πλήρους απασχόλησης (22 ειδικότητας ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης και 7 ειδικότητας ΔΕ Διανομέων), χρονικής διάρκειας 8 μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Ταχυδρομικών Καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. που εδρεύουν στο Νομό Θεσσαλονίκης.

Αποστολή αιτήσεων από 24-08-2012 έως και 03-09-2012. Για επιβεβαίωση των ημερομηνιών και επιπλέον πληροφορίες επικοινωνήστε 2310-277434 ,2310-227688.

Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώΠροσοχή το έντυπο αίτησης που ζητούσαν μέχρι σήμερα σε παλαιότερες προκηρύξεις τα ΕΛΤΑ άλλαξε.Πλέον οι αιτήσεις πρέπει να γίνουν με το έντυπο ΣΟΧ 2

Κατεβάστε
Το έντυπο αίτησης  ΑΣΕΠ  ΣΟΧ.2  το από εδώ
Το Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ - Ημ. Εκδ. 21/03/2012 από εδώ
Το Παράρτημα Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ - Ημ. Εκδ. 09/07/2012 από εδώ
Τρίτη, 21 Αυγούστου 2012

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας 3.273 Θέσεις Εργασίας Στην Θεσσαλονίκη - Μέχρι 27 Αυγούστου οι Αιτήσεις


Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ πρόκειται να απασχολήσει ως ανάδοχος φορέας σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας στη Θεσσαλονίκη συνολικά 3.273 άτομα. Αφορά θέσεις εργασίας σε προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Αναλυτικά οι θέσεις ανά προκήρυξη είναι οι παρακάτω:
  • 1.204 άτομα στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, δείτε την προκήρυξη ΚΟΧ 5.202 / 01 / 2012 εδώ 
  • 1.062 άτομα στον Κεντρικό Τομέα της Θεσσαλονίκης, στους Δήμους του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης πλην του Δήμου Θεσσαλονίκης, δείτε την προκήρυξη ΚΟΧ 5.202A / 01 / 2012 εδώ 
  • 1.007 άτομα στο Υπόλοιπο της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης δείτε την προκήρυξη ΚΟΧ 5.202Β / 01 / 2012  εδώ .

Πέμπτη, 2 Αυγούστου 2012

Μέχρι τις 10 Αυγούστου η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τις 232 θέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Οι θέσεις αφορούν το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης


Η ΑΡΣΙΣΚοινωνική Οργάνωση  Υποστήριξης Νέων Δικαιούχος στο πλαίσιο της πράξης ανακοίνωσε , την πρόσληψη διακοσίων τριάντα δύο (232) ατόμων, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης Πλην Δήμου Θεσσαλονίκης,

Ο χρόνος απασχόλησης του κάθε ωφελούμενου θα είναι διάρκειας πέντε (5) έως δέκα (10) μηνών σε χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Ο κάθε ωφελούμενος θα εργάζεται πενθήμερο (5 ημέρες) με πλήρη ή μερική απασχόληση και οι αποδοχές του θα ανέρχονται στο ποσό των 25€ ημερησίως κι έως 625€ μηνιαίως αναλόγως τροποποιημένες για τη μερική απασχόληση, ενώ οι ασφαλιστικές του εισφορές θα καλυφθούν από το ειδικό πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Η παρούσα πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Άξονας Προτεραιότητας 8, «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της υπ' αριθμόν ΚΟΧ 109.202Α / 01 / 2012 Ανακοίνωσης σε τοπική ημερήσια εφημερίδα και συγκεκριμένα από την 01 / 08 / 2012 μέχρι και τις 10 / 08 / 2012 καταληκτική ημερομηνία. Η διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ. 109.202Α / 01 / 2012 είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότησή φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του δικαιούχου: ΑΡΣΙΣ, Πτολεμαίων 35 & Συγγρού, Τ.Κ. 54630, Θεσσαλονίκη (από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09.30 - 16.30).

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»: α) στα γραφεία του Δικαιούχου στη διεύθυνση: ΑΡΣΙΣ, Πτολεμαίων 35 & Συγγρού, ΤΚ. 54630 β) στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (www.arsis.gr) γ) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr) και δ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (http://www.asep.gr/), ε) στο Γραφείο Απασχόλησης του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου, Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης του Δήμου, Πυθαγόρα και Μαβίλη γωνία (κοντά στο ΙΚΑ Ευόσμου και στο τέρμα των λεωφορείων της Μενεμένης, τηλέφωνο εξυπηρέτησης 2310 55 8505) και στα ΚΕΠ του Δήμου. στ) στο Δημαρχείο Παύλου Μελά, Καραολή και Δημημτρίου 1 (ισόγειο), Τ.Κ. 56430, Σταυρούπολη, Ώρες: 08.00-13.00, στ) στο Δήμο Καλαμαριάς, Καραμαούνα 1 με πλατεία Σκρα, 3ος όροφος, Γραφείο Προγραμματισμού, Τηλ. 2313 314 072 ή -023,  η) στις διαθέσιμες ιστοσελίδες των συμπραττόντων φορέων.  ).

Σχετικά αρχεία:
 

Τεύχος Προκήρυξης 

Αίτηση υποψηφίου ωφελουμένου
Πηγή:Βρίσκω Εργασία


Προσλαμβάνομαι